Sesame Oil 芝麻油/Macadamia Nut oil 澳洲堅果油/Macroloba Butter:淨化、保濕滋補/為皮膚保濕/平衡皮膚pH值/親油性溶解雜質
Bisabolol 紅沒藥醇/Chamomille extract 洋甘菊提取物:鎮靜/舒緩、安撫敏感肌膚
Bamboo powder超微細竹粉末:溫和去角質/非磨蝕性,適合敏感肌膚
Bio-extract of Centella Asiatica 積雪草提取物:平衡、再生/含有羥基積雪草苷,幫助皮膚再生